De Videozuil bedienen

  • De Videozuil wordt standaard door ons bezorgd en aangesloten en staat voor gebruik klaar op het door met u afgesproken tijdstip.
  • Met een druk op een knop start de opname.
  • Als u weer op de knop drukt, stopt de opname meteen. Als u niet drukt, stopt de opname na 30 seconden.
  • De duur van de opname is standaard 30 seconden. Dit kan, indien gewenst, aangepast worden.
  • Tijdens de opname is de opnametijd en het aantal opnamen zichtbaar.
  • Het bovenste deel van De Videozuil is kantelbaar, van groot tot klein, of iemand in een rolstoel, iedereen kan goed in beeld komen.
  • Op de zuil staat het welkomstscherm met een plaatje en tekst dat u ruim voor de huurdatum naar ons hebt gemaild. Voor meer info zie: Aanleveren plaatje en tekst voor het welkomstscherm op de zuil.
  • Ga terug naar “WERKWIJZE”.