Werkwijze reserveren

Het invullen van het bestelformulier is geheel vrijblijvend.

  • Vul op de pagina “RESERVEREN” het formulier zo volledig mogelijk in.
  • Daarna krijgt u bericht of De Videozuil op de gewenste datum beschikbaar is, en hebt u een optie op die datum.
  • De optie wordt bevestigd, nadat u € 40,00 hebt aanbetaald.
  • Indien u niet reageert, verloopt de optie automatisch na 1 maand. Dichter bij de huurdatum wordt deze termijn korter.
  • Ga naar “RESERVEREN”.
  • Ga terug naar “WERKWIJZE”.